Opbrengsten

 

De opbrengst van de Lintur is afhankelijk van een aantal variabelen:
– aangestroomd oppervlak (breedte maal diepgang)
– stroom-snelheid van de rivier
– type afnemer (in verband met de terugverdien-tijd)

Een Lintur haalt “ongeveer 50 %” van de energie uit het aanstromende water. Bij een “standaard”-Lintur (zie onderstaand) kan gedacht worden aan zo’n 38 – 42 huishoudens die van stroom kunnen worden voorzien.
Belangrijk gegeven daarbij is tevens de terugverdien-tijd, welk hieronder wordt uitgelegd.

Onderstaand een overzicht van de terugverdien-tijden in jaren (ROI in jaren) van een Lintur met de volgende kenmerken:
– afmeting 15 * 10 m2 of 2 maal 7,5 * 5 m2 naast elkaar
– diepgang 2,0 m
– stroom-snelheden 1,0 m/s 1,5 m/s en 2,0 m/s
– alle typen afnemers zoals uiteen gezet in Uitleg opbrengsten

NB Nadrukkelijk zij gesteld dat aan de opbrengst van de Lintur bij een stroom-snelheid van 1,0 m/s thans nog intensieve R&D wordt verricht.

lintur-grafiek-met-geschatte-terugverdien-tijden-obv-10x2-m2