Project LINTUR

 

Doel en Achtergrond

Doel van het LINTUR-project
Doel van het LINTUR-project is de ontwikkeling en vermarkting van een inrichting die energie uit (langzaam) stromende rivieren opwekt.
Het streven daarbij is de prijs per kWh gelijk aan of lager te houden dan de prijs per kWh van een windmolen.

In Nederland stromen rivieren gewoonlijk langzamer dan in andere landen.
Als de LINTUR in Nederland goed werkt doet hij dat zéker in andere landen, waar veel rivieren stroomsnelheden tussen 10 en 20 km / uur hebben. In Nederland is 5 km / uur een “reëel gemiddelde”.
Aangezien de formule voor energie uitgaat van de snelheid in het kwadraat, levert een 2 maal zo hoge snelheid een 4 maal zo hoge hoeveelheid energie in het stromende water op.
Wij streven ernaar hier zo’n 60 % uit te halen. Traditionele systemen komen uit op zo’n 20 – 25 %.

Achtergrond van het LINTUR-project
De wereld heeft een steeds groter wordende behoefte aan “groene energie”; opwekking van energie waarbij gedurende het opwekken geen broeikas-gassen, geen restafval en geen schade wordt achtergelaten of berokkend.
Rivieren stromen gewoonlijk altijd en constant, seizoens-invloeden daargelaten.

Uit de gedachte dat een traditioneel waterrad een laag rendement heeft en vrij stromende rivieren continu energie meevoeren ontstond de gedachte met deze continue waterstroom “iets” te doen.
Hierbij rekening houdend met een aantal randvoorwaarden:
– vis-vriendelijk
– verplaatsbaar
– geen stuw, dam of sluis benodigd
– geen vallend maar vrij stromend water
– geen belemmering voor de scheepvaart

Het resultaat van intensief literatuur-onderzoek, patent-onderzoek en rekenwerk werd de LINTUR: de LINeaire TURbine.

Kijk verder onder de kopjes van deze pagina.

lintur-tbv-opbouw-site-historie-knop-op-site-130419 lintur-tbv-opbouw-site-schaalmodel-knop-op-site-130419