Uitleg opbrengsten

 

De opbrengst van de Lintur is afhankelijk van een aantal variabelen:
– aangestroomd oppervlak (breedte maal diepgang)
– stroom-snelheid van de rivier
– type afnemer

 

Aangestroomd oppervlak
Een Lintur heeft van boven gezien een afmeting in de verhouding 1 : 1,5 hetgeen inhoudt dat als een Lintur 15 meter lang is, de breedte 10 meter is.
Bij een diepgang van 2,0 meter, noemen we het aangestroomd oppervlak aldus 2*10 is 20 m2.
Vanzelfsprekend kunnen 2 Linturs ook direct naast elkaar gelegd worden; de ene 1,5 meter diep, de tweede 2,0 meter diep, bijvoorbeeld als de bodem van de rivier afloopt.
Gesteld dat de breedte van elk van deze Linturs 5,0 m is (en de lengte aldus 7,5 m), dan geldt:
Aangestroomd oppervlak wordt: 5*1,5 + 5*2,0 is 17,5 m2.

Deze grootheid is de eerste variabele voor het berekenen van de opbrengst.

 

Stroom-snelheid
De stroom-snelheid van een rivier ligt niet vast en is ook niet overal gelijk.
De uitgebreide (dynamische) proeven zijn steeds gedaan op basis van een verschillende stroom-snelheden.
Voor het kunnen berekenen van kosten en opbrengsten gaan we steeds uit van een “standaard”-Lintur die gebaseerd is op een locale stroom-snelheid van 1,5 m/sec.

De kinetische energie die in water zit is een functie van massa per seconde en snelheid: Ekin = 0,5 * m * v^2.
In woorden: “de kinetische energie is gelijk aan een half maal de massa per seconde maal de stroom-snelheid in meter per seconde in het kwadraat“.

 

Type afnemer
Er zijn verschillende afnemers te formuleren:
– afnemer voor alleen eigen gebruik
– afnemer in postcode-roos
– afnemer met SDE +
– afnemer is 1 grote verbruiker (>10.000 kWh/jaar)
– afnemer die stroom koopt van LINTUR BV

Afnemer voor alleen eigen gebruik
Feitelijk één kleine afnemer die een Lintur koopt voor eigen gebruik van de stroom.
Dat kan een afnemer zijn die aan het water woont, de Lintur daar in legt en de stroom zélf verbruikt.
Niet primair een doel-groep, omdat de opbrengst veel méer is dan één enkele gebruiker verbruikt.
Deze afnemer is de meest logische op als eerste te noemen, maar komt verder niet (meer) voor in de tabellen.

Afnemer in postcode-roos
Een “postcode-roos” is een gebied dat een aaneengesloten reeks postcode-gebieden vertegenwoordigd waarbinnen zich een aantal afnemers verenigd heeft in een coöperatie.
Deze coöperatie koopt een Lintur en de leden gebruiken gezamenlijk de opbrengst.
Hun voordeel zit ‘m in het feit dat – ondanks dat gebruik wordt gemaakt van het grit (netwerk aan stroom-kabels in de grond) – er geen of nauwelijks meer energie-belasting betaald hoeft te worden én dat er geen stroom meer ingekocht hoeft te worden bij een energie-maatschappij.

Afnemer met SDE +
SDE + is een overheids-faciliteit voor een afnemer die “een energie-opwekker” koopt die groene energie opwekt én waarvan de kostprijs per kWh hoger ligt dan een geformuleerde kostprijs per kWh.
Meestal is deze geformuleerde kostprijs gebaseerd op de kostprijs van grijze stroom, opgewekt door een kolen-centrale.
De vergoeding voor de gebruiker kan oplopen tot een vergoeding die de opwek-kosten dekt zover die hoger liggen dan de geformuleerde reken-kostprijs (zo’n 3,8 ct/kWh) en de werkelijke kostprijs per kWh, die van de Lintur.
Het voordeel voor deze gebruiker is de dekking voor het weliswaar aanschaffen van een iets duurdere energie-opwekker, maar het betalen alsof het kolen-energie is.

Afnemer is 1 grote verbruiker (>10.000 kWh/jaar)
Bij een verbruik van meer dan 10.000 kWh gelden andere bedragen voor energiebelasting; deze wordt lager. Boven de 50.000 wordt de belasting nog lager.
Een afnemer die in deze categorie valt is bijvoorbeeld een MKB-bedrijf direct aan het water.
Zij voordeel is dat hij geen stroom meer hoeft in te kopen én geen belasting meer hoeft te betalen als hij de opgewekte energie zélf verbruikt.

Afnemer die stroom koopt van LINTUR BV
Een afnemer die niet een Lintur koop maar de opgewekte stroom koopt, zou bijvoorbeeld een energie-maatschappij kunnen zijn, of een (grote) afnemer.
Diens voordeel is er feitelijk niet, maar LINTUR BV zelf heeft dan het voordeel van de verkoop van stroom. Op lange termijn in beginsel een betere product-markt-combinatie dan de verkoop van een Lintur.